E-cash – Electronic cash (Е-готовина – Електронска готовина)

– п. E-money – Electronic money (Е-новац – Електронски новац)