E-commerce – Electronic commerce (Е-трговина – Електронска трговина)

Е-трговина је пословни модел трговине у коме се комуникација с купцима, купопродаја производа и услуга и пратеће трансакције одвијају путем интернета. Може да се реализује кроз следеће онлајн-канале:
• онлајн-продавнице (в. Online shop);
• платформе које повезују трговце и купце (в. Online marketplace);
• испоруку робе купцу директно од произвођача/велетрговца (в. Dropshipping).
Подскупови е-трговине су:
• Дигитална трговина (в Digital commerce);
• Мобилна трговина (в. M-commerce);
• Трговина на друштвеним медијима (в. Social commerce).
Онлајн-платформе за е-трговину често су повезане с пословним софтверским решењима за управљање односа с купцима (в. CRM) и за планирање ресурса предузећа (в. ERP).
(п. E-business)

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.