E-, Electronic (Е-, Електронски)

Е- или „електронски“, као префикс или придев, означава електронске уређаје, технологије, системе и решења, који раде на принципима аналогне електронике (в. Analog electronics) или дигиталне електронике (в. Digital electronics). У новије доба, знатан део оних који раде на принципима дигиталне електронике добио је префикс „дигитално“ (в. Digital).

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.