E-mail server (Сервер е-поште)

Други називи: Mail server, Mail transfer agent
Сервер е-поште је сервер (в. Server) који с корисничког рачунара или мобилног уређаја на коме се налази клијент е-поште (в. E-mail client) прима одлазну е-пошту (в. E-mail) и доставља је другим серверима е-поште. Такође ради и у обрнутом смеру – испоручује долазну е-пошту клијенту са других сервера. За те операције користе се протоколи СМТП (в. SMTP) за одлазне поруке е-поште, а ПОП (в. POP) или ИМАП (в. IMAP) за долазне поруке.
(п. Spam) (п. MX record)

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.