EDI – Electronic data interchange (ЕДИ – Електронска размена података)

ЕДИ је начин размене пословних информација (в. Information) између пословних субјеката кроз стандардизован формат, тако што их електронским путем шаљу један другом, уместо на папиру (нпр. електронске поруџбенице, рачуни…).
(п. Digital document)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *