G2C – Government to Citizen (Управа ка грађанину)

G2C је модел пословања, трговине и трансакција између државног органа или институције и неког грађанина (нпр. услуге за грађане на Порталу еУправе).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2G) (у. D2C)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *