G2G – Government to Government (Управа ка управи)

G2G је интероперабилно електронско пословање између различитих органа државне управе (нпр. размена података између државних институција).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. D2C)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *