IaaS – Infrastructure as a Service (Инфраструктура као услуга)

IaaS постоји у случају кад провајдер кориснику рачунарске и мрежне ресурсе испоручује као услугу, кроз клауд (в. Cloud computing), а инсталација и конфигурација система су у надлежности корисника.
(у. PaaS) (у. SaaS)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *