Information security (Информациона безбедност)

Други називи: InfoSec, Info security, Безбедност информација
Информациона безбедност је скуп мера да подаци (в. Data) буду заштићени од неовлашћеног приступа, да би систем функционисао како је предвиђено, када је предвиђено и под контролом овлашћених лица. То подразумева следећа својства података:
• Тајност – да податак није доступан неовлашћеним лицима;
• Интегритет – очуваност изворног садржаја и комплетности податка;
• Расположивост – да је податак доступан и употребљив на захтев овлашћених лица онда када им је потребан;
• Аутентичност – да је могуће проверити и потврдити да је податак створио или послао онај за кога је декларисано да је то урадио;
• Непорецивост – способност доказивања да се одређена радња догодила или да је наступио одређени догађај, тако да га накнадно није могуће порећи.
Информациона безбедност се односи на заштиту података у свим облицима: физичком – аналогном (в. Analog) и у дигиталном облику (в. Digital) – и онлајн (в.Online ) и офлајн (в. Offline). За дигиталне податке који су онлајн надлежна је и сајбер безбедност (в. Cybersecurity), с којом се информациона безбедност делом преклапа.
(п. CIA triad) (п. GDPR) (п. Information)

Категорије: Безбедност

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *