Intellectual property (Интелектуална својина)

Интелектуална својина је правно-технички појам који се односи на одређене творевине људског ума, као нематеријална добра која уживају правну заштиту, што омогућава њихову комерцијализацију и експлоатацију на тржишту. Интелектуална својина је заштићена правом интелектуалне својине, које обухвата следеће области: жиг/заштићени знак (в. Trademark), ауторско и сродна права (в. Copyright), ознаке географског порекла, патенте, индустријски дизајн и пословне тајне. На основу тих права, могуће је да власник интелектуалне својине, у арбитражном поступку, поврати регистрацију назива домена (в. Domain name) који садржи неки заштићени појам, од препродавца домена (в. Cybersquatting). Кривотворење је неовлашћена производња и промет робе која има спољни изглед и ознаку истоветну или сличну неком заштићеном дизајну и заштићеном знаку, што је чест случај код нелегалне онлајн-продаје.
(п. Piracy) (п. UDRP) (п. WIPO) (п. License) (п. Software) (п. DRM)

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *