Internet identity (Интернет идентитет)

Други називи: Online identity (Онлајн-идентитет), Cyber identity (Сајбер идентитет)
Интернет идентитет је део дигиталног идентитета (в. Digital identity) неког субјекта (појединца или организације) везан за његову појавност на интернету. Односи се на све облике интернет комуникације (в. Internet communication) и онлајн-интеракција са другим субјектима, а што је видљиво:
• на веб-сајтовима (в. Web site), друштвеним медијима (в. Social media) и другим веб-локацијама (в. Web location)
• на апликацијaма за тренутне поруке (в. Instant messaging app)
• кроз интернет домене (в. Internet domain) регистроване на њега, као и његове адресе е-поште (в. E-mail address)
• у резултатима претраге о њему на веб-претраживачима (в. Search engine)
Чине га јавно доступне информације о том субјекту одређене људским средствима опажања и поимања (име/назив, надимак, корисничко име, аватар, фотографије, стил обраћања, текстови, активности…) и информације о односу тог субјекта с другим субјектима на интернету. Свој интернет идентитет субјекат може стално сам да гради и мења, док остале елементе дигиталног идентитета додељују неки рачунар и администратор система, и они се ретко мењају. Интернет идентитет може бити заснован и на лажном представљању, под туђим или измишљеним идентитетом (в. False identity), а постоји и опасност од крађе идентитета (в. Identity theft).

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.