IT – Information technology (ИТ – Информациона технологија)

ИТ обухвата опрему и системе за аутоматско прикупљање, складиштење, манипулацију, управљање, приказивање, размену, пренос или пријем података или информација. Укључује рачунаре (в. Computer), помоћну опрему, софтвер (в. Software), услуге подршке и сродне ресурсе.
(у. ICT) (в. IT infrastructure) (п. Digital technology)

Категорије: Софтвер, Уређаји

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *