JPEG – Joint Photographic Experts Group (ЈПЕГ – Заједничка група фотографских стручњака)

Заједничку групу фотографских стручњака основали су ISO/IEC (в. ISO) и ИТУ (в. ITU), да би израдила стандарде за дигиталне слике (в. Digital image) у формату ЈПГ (в. JPG).

Категорије: Организације

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *