LMS – Learning management system (ЛМС – Систем за управљање учењем)

Систем за управљање учењем омогућава путем интернета објављивање образовних садржаја, праћење напредовања ученика (или полазника курса), интеракцију између ученика и наставника, али и између самих ученика.
(п. Distance learning)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *