Marketing automation (Аутоматизација маркетинга)

Аутоматизација маркетинга је скуп тактика и технолошких платформи које омогућавају аутоматизовано управљање процесима у дигиталном маркетингу (п. Digital marketing). Омогућава испоручивање персонализованог веб-садржаја (в. Web content) потенцијалним и постојећим купцима (в. Customer), путем свих жељених канала дигиталне комуникације (в. Digital communication). Помоћу ње компаније могу циљано, сегментирано, правовремено, мерљиво и контролисано аутоматски да објављују веб-садржаје на својим веб-локацијама (в. Web location) или шаљу поруке е-поште (в. E-mail) и тренутне поруке (в. Instant message). Циљ аутоматизације маркетинга јесте повећање оперативне ефикасности и прихода, уз смањење или укидање понављајућих, ручно обављаних задатака запослених у секторима маркетинга (в. Marketing) и продаје.