Metadata (Метаподаци)

Метаподаци су подаци (в. Data) о другим подацима, скуп података који описује и даје информације о другим подацима. На пример, текстуални документ може да садржи метаподатке о свом аутору, датуму настанка, програму у коме је написан и др.

Категорије: Веб-сајтови, Садржај

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *