Moderator (Модератор)

У дигиталној комуникацији (в. Digital communication):
1) Модератор је особа која одлучује да ли ће неки коментар или објава посетиоца на некој веб-локацији (в. Web location) бити објављен или не.
2) Модератор је особа која руководи дискусијом између учесника неког виртуелног догађаја (в. Virtual event) или телеконференције (в. Teleconference).

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *