OCR – Optical character recognition (ОЦР – Оптичко препознавање знакова)

ОЦР је технологија која препознаје текст у дигиталној слици (в. Digital image) и претвара га у дигитални текст. Најчешће се користи за препознавање текста у скенираним документима (в. Scanner), а служи и за друге сврхе, попут препознавања руком писаног текста на поштанским пошиљкама.

Категорије: Садржај, Софтвер

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *