Open data (Отворени подаци)

Отворени подаци су подаци (в. Data) у машински читљивом и отвореном облику, доступни за поновну употребу за комерцијалне или некомерцијалне сврхе другачије од првобитне за коју су били прикупљени или израђени. Oбухвата могућност њиховог умножавања, дистрибуције, стављања на располагање трећим лицима, прилагођавање, повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и услуге, као и друге поновне употребе.

Категорије: Садржај

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.