Outbound marketing (Излазни маркетинг)

Други назив: Одлазни маркетинг
Излазни маректинг обухвата традиционалне маркетиншке активности (в. Marketing) које се састоје у привлачењу потенцијалних клијената (в. Lead) кроз масовно оглашавање (в. Advertising) ка што широј публици, без обзира на то да ли је она у том тренутку заиста заинтересована за услугу или производ неке компаније. Одатле и потиче назив „одлазни“ маркетинг, јер иде од компаније ка споља, а за разлику од „долазног“ маркетинга (в. Inbound marketing).