Parental control (Родитељска контрола)

Родитељска контрола обухвата различите техничке мере заштите деце током коришћења интернета, ограничавањем времена проведеног на интернету, ограничавањем веб-садржаја (в. Web content) којима могу да приступају, постављају их или деле путем интернета, као и ограничавањем облика и обима других активности детета на интернету.

Категорије: Безбедност

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *