PHP – Hypertext preprocessor (ПХП – Препроцесор хипертекста)

ПХП је серверски скриптни језик за израду динамичких и интерактивних веб-страна (в. Web page), који покреће већину савремених веб-локација (в. Web location). Спада у софтвер отвореног кôда (в. Open-source software).
(у. ASP)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *