PPC advertising – Pay per click advertising (ППЦ оглашавање – Оглашавање плаћањем по клику)

ППЦ оглашавање је модел онлајн-оглашавања (в. Online advertising) у коме оглашавач плаћа сваки пут кад корисник кликне (в. PPC) на његов онлајн-оглас, тако да нема трошкова за постављање огласа, већ трошак настаје само када корисник ступи у интеракцију са огласом. Популарни пружаоци оваквог начина оглашавања су огласне платформе на веб-претраживачима (в. Search engine) и друштвеним медијима (в. Social media), као што су: Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads и др. Постоје две врсте:
• Оглашавање у претраживачкој мрежи (в. Paid search);
• Приказно оглашавање (в. Display advertising).

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.