PPC – Pay per click (ППЦ – Плаћање по клику)

Други назив: CPC – Cost per click (ЦПЦ – Цена по клику)
ППЦ је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising) и односи се на количину новца коју оглашавач плаћа за један клик на његов онлајн-оглас, на одређеној огласној мрежи (в. PPC advertising). Код кампања с лицитирањем за ППЦ, подешава се максимална понуда за цену по клику, што представља највећи износ који је оглашавач спреман да плати, а крајњи износ који се заиста наплаћује за клик назива се стварна цена по клику. Могуће је и бирање између ручног лицитирања (бирање износа понуда) и аутоматског лицитирања (огласна мрежа га подешава ради што већег броја кликова у оквиру задатог буџета кампање).

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *