PR – Public relations (ПР, ПиаР – Односи с јавношћу)

Односи с јавношћу представљају стратешки процес комуникације (в. Communication) који гради обострано корисне односе између компанија или организација и њихових циљних јавности. ПР активности обухватају и интерну и екстерну комуникацију, што подразумева следеће: односи са запосленима, односи с медијима, односи с локалном заједницом, односи са инвеститорима и акционарима, јавни послови, корпоративна друштвена одговорност, управљање репутацијом, спонзорство, управљање догађајима, стварање садржаја, корпоративно издаваштво и кризна комуникација.
(у. Marketing)

Категорије: Комуникација

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *