QR code payments (Плаћања QR кôдом)

Плаћања QR кôдом су тренутна плаћања (в. Instant payments) која се одвијају помоћу мобилних уређаја (в. Mobile device) путем апликација за мобилно банкарство (в. M-banking). Постоје два начина плаћања QR кôдом (в. QR code):
• Скенирањем QR кôда приказаног на рачуну, ПОС терминалу или онлајн-продавници (в. Online shop) и потом плаћањем кроз апликацију за мобилно банкарство
• Прављењем QR кôда у апликацији за мобилно банкарство и показивањем QR кôда трговцу