QR code (QR кôд, КјуАр кôд)

QR je скраћеница од „quick response“ (на енглеском „брз одговор“), и односи се на матрични, дводимензионални кôд који је машински читљив. Од бар-кôда се QR кôд разликује по облику, врсти и количини података које може да садржи. QR кôдови се користе у мобилном маркетингу (в. Mobile marketing) за ангажовање корисника и њихово подстицање на одређену активност која следи након скенирања QR кôда мобилним уређајем (в. Mobile device). Често служе за спајање физичког света и онлајн-света, тако што се појављују на штампаним материјалима и билбордима и корисника могу директно да одведу на неку веб-локацију (в. Web location) или на преузимање неког веб-садржаја (в. Web content). QR кôд може да садржи текстуалне податке (имена, називе, веб-адресе, адресе е-поште, бројеве телефона…), али и слике (нпр. логотип).
(п. QR code payments) (п. VCF)