Registrar (Регистратор)

Други назив: Овлашћени регистар
У области интернет домена, регистратор је фирма која је од регистра (в. Registry) овлашћена да у Централни регистар (в. Central registry) уписује податке о регистрацији назива домена (в. Domain name), по налогу регистранта (в. Registrant).

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *