Resampling (Поновно узорковање, Ресемпловање)

У рачунарству, ресемпловање се односи на промену стопе узорковања (в. Sampling rate) за постојеће битмапиране графике (в. Bitmap graphics), дигиталне аудио-записе (в. Audio) и дигиталне видео-записе (в. Video). Може да се ради о умањењу (в. Downsampling) или повећању (в. Upsampling) стопе узорковања.

Категорије: Садржај

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *