Server (Server)

U računarstvu, server se pojavljuje u obliku hardvera ili softvera (ili oba istovremeno), uloga mu je da pruža usluge drugim računarima, koji su u ulozi klijenta (v. Client), a povezani su na računarsku mrežu (v. Computer network). Zavisno od namene, serveri imaju različite funkcionalnosti, te mogu da budu veb-serveri (v. Web server), serveri e-pošte (v. E-mail server), DNS serveri (v. DNS server), serveri baza podataka (v. Database), serveri za štampanje, serveri za aplikacije (v. App) i dr.

Kategorije: Softver, Uređaji

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.