SKU – Stock keeping unit (СКУ – Шифра производа)

СКУ је алфанумеричка ознака неког производа ради његове лакше идентификације у свим фазама – од складишта, евиденције у пословним софтверима, до наручивања робе преко онлајн-продавница (в. Online shop) и испоруке купцу.

Категорије: Е-трговина

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *