Social bookmarking (Друштвено обележавање)

Друштвено обележавање омогућава корисницима да сачувају и деле обележени веб-садржај (в. Web content) на некој од веб-локација за друштвено обележавање, као што су Digg, Stumbleupon, Flickr и Reddit.

Категорије: Онлајн-заједнице