Spamming (Спамовање)

Спамовање је противзаконита, непрофесионална и неваспитана активност коју практикују спамери (в. Spammer), слањем незатражених масовних порука (в. Spam). Спамовање је најчешћи начин за ширење злонамерног софтвера (в. Malware) и поједине облике интернет превара (в. Scam). Спамовање је забрањено и у условима коришћења (в. ToS) скоро свих добављача интернет услуга (в. ISP), спада у прекршајна дела по одредбама шест српских закона, а у неким околностима може да буде и кривично дело:
• У области заштите потрошача, као насртљива пословна пракса сматра се и вишеструко обраћање потрошачу противно његовој вољи, е-поштом (в. E-mail) или другим средством дигиталне комуникације (в. Digital communication), осим ради остваривања потраживања из уговора. Такође, забрањено је непосредно оглашавање е-поштом и другим средствима комуникације на даљину без претходног пристанка потрошача.
• У области оглашавања, за директно оглашавање према физичким лицима потребна је њихова претходна сагласност, која може да се опозове у сваком моменту.
• У области електронске трговине, коришћење е-поште за слање нетражене комерцијалне поруке дозвољено је само уз претходни пристанак лица коме је та врста поруке намењена.
• У области електронских комуникација, коришћење е-поште или других врста електронских порука ради непосредног оглашавања допуштено је само уз претходни пристанак корисника. Такође, оператор (пружалац услуге мобилне или фиксне телефоније и интернета) дужан је да претплатнику омогући филтрирање незатражених и шкодљивих електронских порука, као и једноставан начин за подешавање или искључивање филтера. Оператор је дужан и да, по пријему доказа о незатраженим и шкодљивим порукама које су послали његови претплатници, утврди чињенично стање и, у зависности од степена злоупотребе, опомене претплатника или му привремено онемогући коришћење услуге, а у случају поновљене злоупотребе претплатнику трајно онемогући коришћење услуга.
• У области финансијских услуга (банке, осигурањa, пензиони фондови, лизинг куће…), средства комуникације на даљину могу да се користе само ако је корисник дао претходну сагласност.
• У области заштите података о личности, забрањена је неовлашћена и незаконита обрада података о личности, који се односе на сваки податак физичког лица чији је идентитет на основу њега одредив, непосредно или посредно.
• По Кривичном законику, под „прогањање“ спада и кривично дело учињено када, у току одређеног временског периода, неко противно вољи другог лица настоји да с њим успостави контакт путем средстава комуникације, или злоупотребљава податке о личности другог лица или њему блиског лица ради нуђења робе или услуга. Такође, у кривично дело спадају и неовлашћено и незаконито прикупљање и обрада личних података, саопштавање другом, или њихова употреба у сврху за коју нису намењени.
(п. Anti-spam) (п. GDPR) (в. Mailing list)

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.