Telepresence (Телеприсуство, Удаљено присуство)

Удаљено присуство је један од облика телеконференција (в. Teleconference) и обухвата скуп технологија које учесницима у комуникацији омогућавају:
• да се осећају као да су присутни на лицу места;
• да другим учесницима делује као да су присутни;
• да помоћу телероботике могу да управљају удаљеним уређајима као да су присутни на лицу места.
(у. Video conference) (у. Web conference)

Категорије: Комуникација

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.