Trademark (Жиг, Заштићени знак, Заштитни знак)

Жиг је правно заштићен знак којим се обележавају производи или услуге у промету, како би се разликовали од истоврсних или сличних производа или услуга. Део је процеса заштите интелектуалне својине (в. Intellectual property). Заштићени знак може да се састоји од речи, слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, 3Д облика, комбинација тих знакова, као и од музичких фраза приказаних нотним писмом и слично. Жиг је правни аспект бренда (в. Brand), коме пружа правну заштиту јер је регистрован као јединствени идентификатор за производе или услуге.

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.