Transfer rate (Стопа преноса)

Стопа преноса се односи на брзину којом се подаци (в. Data) преносе с једног места на друго и мера је перформанси уређаја за складиштење података и других периферијских уређаја.

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *