Transliteration (Транслитерација, Пресловљавање)

Пресловљавање је врста конверзије текста из једног писма у друго, замењивањем слова на предвидљив начин. То је пресликавање једног система писања у други, обично графем у графем. Већина транслитерацијских система је 1 на 1, тако да читалац који познаје систем може да реконструише изворни начин писања. Аутоматско пресловљавање у смеру из српске ћирилице (в. Cyrillic) у латиницу је процес који може да се обави без грешака захваљујући особеностима ћирилице (једно слово – један глас) Ако у изворном тексту постоје и нека латиничка слова (мерне јединице, називи домена, римски бројеви, страни називи…) свакако ће и након пресловљавања остати латиничка. Међутим, обрнути процес, из латинице у ћирилицу, може да изазове проблеме из истих тих разлога. Аутоматско пресловљавање може да се одвија офлајн (в. Offline) – помоћу транслитератора уграђеног у програм за обраду текста (брже и практичније), или онлајн (в. Online) – путем транслитератора доступних на интернету. За веб-локације (в. Web location) које су на српском језику, а треба да постоје на оба писма, такође је препоручен смер да се текст уноси на ћирилици, а да се аутоматска транслитерација у латиницу обавља помоћу додатка (в. Plug-in) уграђеног у CMS (в. CMS). Стандард за транслитерацију из ћирилице у латиницу је ISO 9:1995 – Информације и документација – Транслитерација ћириличких у латиничке знакове за словенске и несловенске језике.

Категорије: Веб-сајтови, Садржај

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.