URL – Uniform resource locator (УРЛ – Једнообразни локатор ресурса)

УРЛ је јединствена адреса одређеног ресурса на интернету (в. Web resource), попут појединачне веб-стране (в. Web page), датотеке (в. File) или интернет услуге (в. Internet service). Кључни елемент УРЛ-а је интернет домен (в. Internet domain) или ИП адреса (в. IP address). УРЛ је подскуп УРИ-ја (в. URI) и осим што показује где је ресурс доступан, описује и примарни метод за приступ њему. Појављује се у адресном пољу (в. Address bar) веб-прегледача (в. Web browser). Примери једноставнијих УРЛ-ова:
• https://agitprop.rs/usluge/
• ftp://recnikinterneta.rs/preuzimanje/datoteka.zip
• mailto:recipient@example.com
КОРИСТАН САВЕТ: Ако желите да дођете до насловне стране (в. Home page) неког веб-сајта, обично је довољно да у адресно поље веб-прегледача упишете само његов домен или поддомен (в. Web address). На пример, ако желите да стигнете на веб-сајт на домену mcloud.rs, уколико су веб-сервер (в. Web server) и CMS (в. CMS) подешени како треба, непотребно је да укуцавате остале делове УРЛ-a. Сувишни су разни елементи (в. HTTP, в. HTTPS, в. WWW) који могу да буду саставни део УРЛ-a, јер ће све то, ако треба, додати сâм веб-прегледач. На исту адресу – mcloud.rs, воде сви набројани УРЛ-ови: https://mcloud.rs, https://www.mcloud.rs, http://mcloud.rs, http://www.mcloud.rs. Такође, за долазак на насловну страну неког веб-сајта није потребно наводити уобичајен назив почетне датотеке (нпр. index.php, index.html, index.asp…) иза домена. Оба описана навођења сувишних елемената честа су у штампаним документима, јер аутори преписују цео УРЛ из адресног поља, не разумевајући природу УРЛ-а који води на насловну страну веб-сајта.

Категорије: Домени