Username (Корисничко име)

Корисничко име је податак који идентификује корисника (в. User) неког рачунара, мреже или услуге. С корисничким именом се, уз лозинку (в. Password), приступа налогу (в. Account) корисника.

Категорије: Безбедност