Utility program (Услужни програм)

Други назив: Utilities
Услужни програм је врста системског софтвера (в. System software) намењеног за оптимално функционисање рачунара, кроз различите дијагностичке и рутинске задатке или послове одржавања и заштите система. Врсте услужних програма су:
• противвирусни софтвер (в. Anti-virus software),
• фајервол (в. Firewall);
• програми за дефрагментацију и партиционирање диска;
• програми за компресију података (в. Compression);
• програми за израду сигурносне копија података (в. Backup) и др.

Категорије: Софтвер