Video (Видео)

Видео је дигитални запис у облику покретних слика. Видео-датотеке најчешће имају екстензије: .MP4 (в. MP4), .AVI, .WMV и др. Битни елементи сваког дигиталног видео-записа су резолуција (в. Video resolution), размера приказа (в. Aspect ratio), број слика у секунди (в. FPS), кодек (в. Codec), уз додатне елементе везане за запис звука (в. Audio), осим ако није видео без звука (нпр. видео за дигиталне билборде). За разлику од дигиталног записа звука, дигитални видео-записи су увек компримовани (в. Compression).

Категорије: Садржај

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *