VPS hosting – Virtual private server hosting (VPS hosting – Hosting na virtuelnom privatnom serveru)

VPS hosting je opcija usluge hostinga (v. Hosting) koja podrazumeva iznajmljivanje virtuelnog privatnog servera, koji može da bude postavljen na nekom deljenom namenskom serveru (v. Dedicated server hosting) ili u okviru klaud hostinga (v. Cloud hosting), kada je na više povezanih servera. Kod VPS hostinga se resursi jednog snažnog servera dele na više korisnika, tako da svaki dobija virtuelni server koji se ponaša kao zasebna mašina sa svojim operativnim sistemom i svojim resursima. To je dobar izbor za vlasnike veb-lokacija (v. Web location) kojima su potrebni jači resursi, jedinstvena IP adresa (v. IP address) i veća kontrola nad hostingom, kao i specifične instalacije softvera. Naslednik VPS hostinga je klaud VPS, koji je zasnovan na klaud hostingu i obezbeđuje veću dostupnost jer ne zavisi od jednog fizičkog servera.
(u. Shared hosting) (u. Managed hosting) (u. Colocation) (p. Hosting service provider) (v. Cloud data center)

Kategorije: mCloud usluge, Hosting