Web page (Veb-strana)

Veb-strana je HTML datoteka (v. HTML) koja se otvara u veb-pregledaču (v. Web browser), a u okviru koje se prikazuje veb-sadržaj (v. Web content). Postoji kao pojedinačna strana neke veb-lokacije (v. Web location) ili, ređe, kao jedina strana veb-sajta (v. Web site), zbog čega se često, a pogrešno, mešaju pojmovi veb-strana (ili veb-stranica) i veb-sajt. Svaka veb-strana ima svoj jedinstveni URL (v. URL), a može da ima i više adresa koje ukazuju na nju (alias). Naziv datoteke početne veb-strane (v. Home page) neke veb-lokacije je „index“ ili „default“, a ekstenzije datoteka tih veb-strana su različite, zavisno od toga u kom programskom jeziku su nastale (v. ASP, v. PHP, v. CGI, PL…).

Kategorije: Veb-dizajn, Veb-sajtovi

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.