Web server (Veb-server)

Veb-server može da se odnosi na hardver (v. Hardware) ili na softver (v. Software), ili na oba zajedno:
1) Hardverski gledano, veb-server je računar (v. Computer) na kome je instaliran softver potreban za obavljanje usluga hostinga (v. Hosting) za veb-lokacije (v. Web location).
(p. Hosting service provider)
2) Softverski gledano, veb-server je program koji koristi HTTP (v. HTTP) za isporuku datoteka koje formiraju veb-strane (v. Web page), kao odgovor korisnicima na njihove zahteve zadate kroz veb-pregledač (v. Web browser).
(p. Apache)

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.