Webcam (Веб-камера)

Веб-камера је уређај за снимање дигиталних слика (в. Digital image) и/или видео-записа (в. Video) ради преношења на интернет у реалном времену. Могу бити самосталне, повезане каблом на рачунар (в. Computer), или уграђене у рачунар или мобилни уређај (в. Mobile device).
(у. Digital camera) (у. Digital video camera) (у. Action camera)

Категорије: Уређаји

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *