Wired communications (Жичане комуникације)

Жичане комуникације су системи за пренос сигнала или података који користе физичке, жичане преносне путеве, као што су бакарне парице, коаксијални кабл и оптички кабл. Примери жичаних комуникација су телефонске мреже, кабловска телевизија, оптички интернет и др.
(с. Wireless communications)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *