XHTML – Extensible HTML (Прошириви ХТМЛ)

XHTML је новија формулација ХТМЛ-а (в. HTML) као проширења XML-а (в. XML). Документи написани у XHTML-у могу да се обраде у облику XML докумената и читљиви су за веб-прегледаче (Web browser) који подржавају XHTML.

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *