Језичке несугласице

 

Kако гласи придев од речи „интернет“?

Нажалост, у српском језику се није усталио логичан придев „интернетски“, за разлику од неких других словенских језика. То је за последицу имало преузимање начина писања из енглеског језика (интернет домен, интернет маркетинг…).

Међутим, домаћи језички стручњаци се нису сложили да ли у том случају треба да се пише цртица између речи, тј. „интернет-НЕШТО“ или само „интернет НЕШТО“. За појмове „веб“ и „онлајн“, од којих и није прикладно правити придеве на начин близак српском језику, постоји преовлађујуће гледиште да иза њих иде цртица (веб-сајт, онлајн-медији…), када се користе као директне позајмљенице из енглеског језика или полусложенице.

Ево како су спојеви и придеви који садрже реч „интернет“, на три различита начина, дати у референтној домаћој језичкој литератури:

 

  1. „Правопис српскога језика“ (Матица српска, 2020):

(тачка 86)

в. спојеви чији је први члан изван оваквих веза такође променљив и има општију (самосталну) употребу:

[…] интернет адреса, интернет страница […]“

 

  1. „Речник српскога језика“ (Матица српска, 2018):

(страна 447)

„интернетски, -а, -о који се односи на интернет, који је у вези с интернетом: ~ веза.“

 

  1. „Велики речник страних речи и израза“ (Прометеј, 2012):

(страна 531)

„интернет-адреса, -е ж [енгл. internet address, в. интернет, адреса] рач. адреса која служи за успостављање везе са одређеним веб-сајтом и која почиње словима www.“

 

 

У Речнику који управо читате коришћено је решење из „Правописа српскога језика“, без цртице. Основни разлог за то је што се такав начин писања усталио у пракси српског језика.