Најчешће језичке заблуде

 

У свакодневној комуникацији (в. Communication), као и у медијима (в. Medium), али и у службеним упутствима за кориснике, јавља се много сталних грешака приликом употребе неких од појмова датих у Речнику.

Следи кратак преглед најчешћих појмовно-језичких заблуда те врсте:

 

ИНТЕРНЕТ ≠ ВЕБ

Интернет (в. Internet) је много шири појам од веба (в. WWW). Веб је само један од начина приступања информацијама које се налазе на интернету и његов најпопуларнији део.

BROWSER ≠ ПРЕТРАЖИВАЧ

Веб-прегледачи (в. Web browser) су Firefox, Chrome, Edge, Opera…

Веб-претраживачи (в. Search engine) су Google, Bing, Yahoo, Yandex…

Осим јасне употребне разлике, први су наменски програми (в. App) инсталирани на рачунару корисника, а други су веб-локације (в. Web location) у власништву мултинационалних компанија.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ ≠ ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ

Друштвене мреже (в. Social network) постоје вековима уназад, и то су мреже појединаца настале разним видовима међуљудских односа и узајамних веза. Данас се најчешће стварају и у разним врстама онлајн-заједница (в. Online community).

Друштвени медији (в. Social media) су врста јавних онлајн-заједница (в. Public online community) које корисницима омогућавају међусобну интернет комуникацију (в. Internet communication) стварањем, објављивањем и размењивањем веб-садржаја (в. Web content).

КОМУНИКАЦИЈА ≠ КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација (в. Communication) је процес размене информација између људи и односи се на њихово узајамно разумевање, стварање значења, развој односа и начин на који се поруке примају и тумаче.

Комуникације (в. Communications) су средства преноса, технолошка решења, системи и канали којима се преносе информације између људи и обавља њихова комуникација на даљину.

АУТЕНТИКАЦИЈА ≠ АУТЕНТИФИКАЦИЈА

Аутентикација (в. Authentication) је процес потврђивања идентитета корисника (в. User) пре приступања (в. Access) неком рачунарском систему, сервису или уређају. Неки аутентикацију погрешно називају „аутентиФИкација“.