Политика приватности

 

Веб-локација recnikinterneta.rs послује у оквиру компаније mCloud“ д.о.о. из Београда. Чувамо приватност својих корисника и прикупљамо само основне личне податке неопходне за онлајн поручивање услуга или преузимање датотека.

Значење појединих израза у тексту:
• Посетилац 
– свако физичко лице које преко било ког уређаја приступа веб-локацији recnikinterneta.rs, анонимно, без регистрације и без пријављивања;
• Корисник – свако физичко лице које на веб-локацији recnikinterneta.rs остави своје личне податке ради поручивања услуга или преузимања датотека.

Политиком приватности уређује се начин на који компанија „mCloud“ прикупља, обрађује и користи податке и информације прикупљене од корисника преко ове веб-локације и односи се на веб-локацију recnikinterneta.rs и локације које компанија „mCloud“ има на друштвеним медијима.

 

  1. Лични подаци

Компанија „mCloud“ прикупља податке о корисницима на различите начине, укључујући, али не ограничавајући се, на ситуације када корисници посећују веб-локацију, региструју се на њој, пријављују се путем својих налога на друштвеним медијима, обављају онлајн поручивање услуга или преузимање датотека, пријављују се на примање е-билтена, попуњавају формуларе, као и у вези са другим активностима, услугама, функцијама или ресурсима који су доступни на веб-локацији и локацијама које компанија „mCloud“ има на друштвеним медијима.

Корисницима се, према потреби, може тражити да оставе или доставе своје име и презиме, адресу е-поште, број телефона и физичку адресу.

Компанија „mCloud“ прикупља личне податке само уз недвосмислен пристанак корисника током боравка на веб-локацији или ако корисник добровољно достави такве податке другим начинима комуникације или путем друштвених медија. Корисници увек могу да одбију остављање и достављање личних података, али у тим случајевима могу да буду ускраћени за неке податке или активности на веб-локацији.

 

  1. Подаци који нису личне природе

Корисници могу да посећују веб-локацију и анонимно, али тада су у статусу обичних посетилаца, о којима компанија „mCloud“ прикупља само податке који нису личне природе, у сваком тренутку њихове интеракције са веб-локацијом.

Подаци о посетиоцима веб-локације који нису личне природе могу да укључују следеће: назив веб-прегледача који посетилац користи, врсту уређаја посетиоца, оперативни систем, назив интернет провајдера и друге сличне техничке податке.

 

  1. Коришћење прикупљених података

Компанија „mCloud“ прикупљене податке из тачака 1 и 2 користи у следеће сврхе:
• За побољшавање својих услуга корисницима, јер нам помажу да ефикасније одговоримо на захтеве упућене Служби продаје и Техничкој подршци;
• За персонализацију корисничког искуства, да бисмо боље разумели како наши корисници (укупно гледано) користе услуге и ресурсе који се налазе на веб-локацији;
• За унапређивање наше веб-локације, у садржајном, дизајнерском и програмерском смислу;
• За покретање промоција, такмичења, истраживања и других промотивних активности на веб-локацији;
• За слање повремених промотивних порука или информација о значајним новинама на веб-локацији, путем различитих канала дигиталне комуникације (е-пошта, телефон, апликације за тренутне поруке, друштвени медији…), у складу са Законом о оглашавању, Законом о електронској трговини и Законом о електронским комуникацијама, што у свим тим случајевима подразумева претходни пристанак прималаца непосредних комерцијалних порука;
• За комуникацију са корисницима везано за продајна и техничка питања и друге њихове захтеве или питања упућена компанији „mCloud“;
• За решавање рекламација купаца, у складу са Законом о заштити потрошача.

Корисници који су се пријавили на наше листе слања, добијаће е-поруке које могу да укључују вести компаније и информације о новим понудама и услугама. Корисник може у било ком тренутку да се одјави са листе слања и убудуће неће примати е-поруке.

 

  1. Заштита прикупљених података

Компанија „mCloud“ предузима одговарајуће техничке мере безбедносне заштите прикупљених података од неовлашћеног приступа, обраде, промена, обелодањивања или уништавања, укључујући и корисничке налоге, трансакције и друге податке који се налазе на нашој веб-локацији.

Приступ личним подацима омогућен је само оним запосленима у компанији „mCloud“ и само у оној мери која је потребна за пружање наших услуга. Прикупљене личне податке чувамо само онолико дуго колико је нужно за остваривање намене због које су прикупљени, односно онолико колико је одређено прописима.

 

  1. Дељење личних података

Компанија „mCloud“ не продаје и не изнајмљује личне податке својих корисника другим правним или физичким лицима.

У складу са законским обавезама и искључиво на основу писаног захтева надлежних државних органа (суд, полиција, органи управе…), тим органима доставићемо или омогућити приступ прикупљеним личним подацима.

 

  1. Прихватање Политике приватности

Корисници су прихватили Политику приватности приликом регистрације и пријављивања на recnikinterneta.rs.

Посетиоци прихватају Политику приватности приступањем овој веб-локацији.

 

  1. Колачићи (Cookies)

Веб-локација користи колачиће (cookies) како бисмо пружили најбоље корисничко искуство, функционалности и информације о промоцијама.

Посетилац може увек да онемогући коришћење колачића, а наставком приступа овој веб-локацији сматра се да је сагласан са коришћењем колачића.

Корисник који онемогући коришћење колачића може да буде системски ускраћен за неке функционалности на овој веб-локацији.

 

  1. Контакти за питања личних података

Питања и захтеве везане за обраду и заштиту личних података треба послати на адресу е-поште podrska@mcloud.rs.

Примљени захтев или притужба биће решени што пре, најкасније у року од 30 дана од дана пријема. У случају сложенијих захтева или притужби, рок за одговор може да буде продужен за још 60 дана, а о продужењу рока и разлозима продужења биће послато обавештење у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Ако сматрате да је обрада ваших података о личности извршена противно Закону о заштити података о личности, можете да поднесете притужбу Поверенику за заштиту података о личности (poverenik.rs).

 

  1. Права корисника везана за личне податке

Корисници везано за обраду личних података имају следећа права:
• Право на измену или брисање својих личних података
• Право да укину свој кориснички налог
• Право да одјаве примање е-билтена
• Право на приговор – погледајте тачку 8
• Право на притужбу Поверенику за заштиту података о личности – погледајте тачку 8

 

  1. Измене и допуне Политике приватности

Компанија „mCloud“ задржава право да у сваком тренутку измени и допуни Политику приватности, а што ће да буде објављено на овој веб-страни. Уколико се корисник не сложи са изменама и допунама, не треба да користи поручивање услуга или преузимање датотека преко ове веб-локације.

Измене и допуне Политике приватности ступају на снагу одмах по њиховом објављивању на овој веб-локацији. Подразумева се да је корисник упознат и сагласан са изменама и допунама Политике приватности уколико након тога обавља онлине поручивање услуга или преузимање датотека.

Политика приватности за recnikinterneta.rs ажурирана је 22. августа 2021.